01 – 02 października 2021 r.

Kurs BACC

Cena kursu BACC wynosi 3750 zł.

Kwota ta obejmuje część merytoryczną kursu oraz wyżywienie. Udział w kursie będzie premiowany punktami edukacyjnymi.

Kursy są prowadzone w ramach Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Biopsji Narządowej i we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.


Łódzka Szkoła Ultrasonografii i Biopsji Narządowej s.c.

93-520 Łódź ul. Smocza 2
Tel/fax +48 42 684 60 25
biuro@usgtarczycy.pl