USG tarczycy

Dr hab. n. med. Katarzyna Dobruch – Sobczak
Wykładowca
Dr n. med. Agnieszka Żyłka
Wykładowca
Dr n. med. Joanna Duda – Szymańska
Wykładowca
Dr med. Jarosław Szwalski
Wykładowca - patomorfolog
Prof. dr hab.n. med. Zbigniew Adamczewski
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Kierownik naukowy
Nasze kursy