Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Jest profesorem endokrynologii, posiadającym specjalizację w zakresie endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i zdrowia publicznego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m. in. Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego. Prof. A. Lewiński jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie endokrynologii (1994-2002 oraz od 2009 roku do chwili obecnej), był Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002-2008) i Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych (2008-2012). Obecnie jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (od roku 2011), Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz Redaktorem Naczelnym „Thyroid Research” BMC Ltd., Londyn (od 2008 roku). Profesor Lewiński jest autorem i współautorem ponad 450 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach indeksowanych. Od roku 2009 jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mieszczącej się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Udostępnij tego wykładowcę
Szczegóły
Wydarzenia Marszałka
Możesz również pokochać te wydarzenia.
20 września, 2024
Wygasły
13 września, 2024
Nadchodzące