KURS ULTRASONOGRAFII TARCZYCY

Badanie USG jest podstawowym badaniem obrazowym w algorytmie diagnostycznym chorób gruczołu tarczowego. Celem szkolenia kursu USG  jest :

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego  wykonywania badania ultrasonograficznego tarczycy i węzłów chłonnych szyi (każdy z uczestników w szkolenia wykonuje indywidualnie badania pacjentów pod nadzorem doświadczonych opiekunów).
 • interpretacji uzyskanych w trakcie badania informacji oraz właściwego formułowania i opisywania wyników w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych prawidłowe posługiwanie się  aparatem ultrasonograficznym.

Aby wziąć udział w szkoleniu w zakresie BACC tarczycy, uczestnik kursu musi posiadać umiejętność samodzielnego wykonywania badania USG tarczycy w stopniu podstawowym. Umiejętność ta powinna być potwierdzona certyfikatem  odbycia kursu USG tarczycy.

14:00Wykłady prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy ZOOM,

Organizatorzy i wykładowcy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wykładów i zajęć.
Powitanie - wprowadzenie do kursu USG tarczycy.
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski
Ultrasonograficzna diagnostyka zmian ogniskowych tarczycy (choroba guzkowa tarczycy – rekomendacje).
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Nowe trendy w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy i przytarczyc. Zastosowanie badań CEUS w różnicowaniu zmian ogniskowych szyi.
Dr n.med. Agnieszka Żyłka
Wytyczne oraz rekomendacje EFSUMB oraz WFUMB dotyczące klinicznego zastosowania sonoelastografii tarczycy. USG węzłów chłonnych szyi.
Dr hab. n.med. Katarzyna Dobruch - Sobczak
Zakończenie kursu USG tarczycy - podsumowanie - pytania.
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Badania pokazowe usg tarczycy z właściwym formułowaniem (opisem) wyników w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną przeniesione są na część praktyczną w sobotę w godz. 9:00-10:00
09:00 Warsztaty – indywidualne wykonywanie badań
Przerwa kawowa
Warsztaty – indywidualne wykonywanie badań
Lunch
Warsztaty – indywidualne wykonywanie badań
16:00Zakończenie kursu
3500,00 
Koszt jednego miejsca

Kwota ta obejmuje część merytoryczną kursu oraz wyżywienie. Udział w kursie będzie premiowany punktami edukacyjnymi.
Kursy są prowadzone w ramach Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa.
Biopsji Narządowej i we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.

  Imię i Nazwisko

  Email

  Tytuł

  Wiadomość

  I. PODSTAWĄ ZAKWALIFIKOWANIA NA KURSY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOPSJI NARZĄDOWEJ JEST:

  1. Zgłoszenie poprzez formularz ze strony internetowej www.usgtarczycy.pl, telefoniczne lub wysyłając na adres e-mail: biuro@usgtarczycy.pl ; swoje dane ( nazwa/adres, NIP, numer telefonu, e-mail ) ;
  2. Wpłata zaliczki w wysokości minimum 1000 zł na 30 dni przed edycją kursu.  Brak wpłaty zaliczki nie gwarantuje rezerwacji miejsca w tej edycji kursu;
  3. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo do udziału w kursie będą miały osoby, które pierwsze wpłaciły zaliczkę;
  4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić na 2 - tygodnie przed terminem rozpoczynającego się kursu;

  II. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KURSU:

  1. Zaliczka jest zwracana w 100% jeśli rezygnacja zgłoszona jest minimum 2-tygodnie przed kursem;
  2.  7 dni przed jego edycją, zaliczka nie jest zwracana, ale kursant ma prawo wyboru kolejnego kursu w bieżącym roku kalendarzowym;
  3. Mniej niż 7 dni przed kursem, zaliczka nie jest zwracana;

  III. RACHUNKI / FAKTURY ZA UDZIAŁ W KURSIE SĄ WYSTAWIANE RÓWNIEŻ W TRAKCIE TRWANIA KURSU.

  IV. ORGANIZATORZY I WYKŁADOWCY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY KOLEJNOŚCI WYKŁADÓW I ZAJĘĆ.

  V. KAŻDY KURS KOŃCZY SIĘ SPRAWDZENIEM WIEDZY TEORETYCZNEJ I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH.

  Szczegóły kursu